søknadsprosess forbrukslån

Slik er søknadsprosessen på forbrukslån

Når du skal søke om et billig forbrukslån er det en tilnærmet lik prosess hos de fleste bankene. Denne inkluderer blant annet overføring av informasjon, samt validering av disse opplysningene. Allikevel er det en rekke ting som foregår i bakgrunnen når du fyller ut og sender inn din søknad om forbrukslån.

Forbrukslån er kjent for å ha en svært rask søknadsprosess og dette er mye takket være maskinell behandling. Dette betyr at bankene har maskiner som skanner søknader og innhenter en kredittsjekk automatisk når søknaden mottas. Da er det lite manuell håndtering som kreves og søknader kan innvilges eller avslås raskt.

Søknadsprosessen steg for steg

Når du skal søke om lån er det en rekke ting banken vil be om før de kan vurdere søknaden din. Du må derfor forvente at det blir noen runder frem og tilbake frem til alle papirer er signert og lånet kan utbetales. Vi har derfor satt opp søknadsprosessen steg-for-steg for å illustrere best mulig hvordan søknadsprosessen forløper seg.

  1. Du går inn på siden til aktøren der du ønsker å søke om et lån. Her oppgir du hvor mye du ønsker å søke om, samt ønsket nedbetalingsperiode på det aktuelle lånet.
  2. Så snart banken mottar søknaden din vil det automatisk innhentes en kredittsjekk. Deretter vil opplysningene sammenlignes med det du oppgir i søknaden din.
  3. Dersom banken vurdere din økonomi som god nok til lånet vil du motta et tilbud fra banken.
  4. Du kan så fritt godta, eller avslå tilbudet som er sendt over helt uforpliktende.
  5. Banken sender da ut et gjeldsbrev som du raskt og enkelt kan signere med bankID.
  6. Så snart signert gjeldsbrev er mottatt hos banken, vil de utbetalte lånebeløpet til din konto.

Det er viktig å merke seg at så snart pengene utbetales til konto vil vilkårene for lånet tre i kraft. Dette betyr at lånet vil ha løpende rente og du må betale avdrag i henhold til nedbetalingsplanen.

Hva kan føre til avslag på søknaden din?

Dersom du skulle oppleve at banken gir avslag på søknaden din kan det være flere årsaker til dette. Banken vil nemlig gjennomføre en individuell vurdering av hver søknad og dersom du ikke oppfyller kravene til banken vil dette føre til avslag. Når bankene gjennomgår søknader er de opptatt av å kartlegge risikoen for mislighold på lånet ditt. Vi skal derfor se litt nærmere på noen av de vanligste årsakene til at bankene gir avslag på en lånesøknad.

Betalingsanmerkninger og inkasso

Den vanligste årsaken til at man får avslag hos bankene er at man har betalingsanmerkninger eller inkassosaker i betalingshistorikken sin. Slike anmerkninger tolkes av banken at man har dårlig betalingsevne, og det vil derfor anses som høyere risiko å låne ut penger til kunder med anmerkninger. En betalingsanmerkning oppstår når man ikke har betalt inn et utestående krav i henhold til avtale, og etter gjentatte påminnelser. Det viser derfor dårlig økonomi og lav betalingsevne om en person har pådratt seg en eller flere betalingsanmerkninger.

Eksisterende gjeld

Som en del av kravet om forsvarlig lånevirksomhet har bankene et ansvar om å sikre at du som låntaker klarer betjene gjelden din. Dette betyr i praksis at de ikke kan låne ut mer enn inntektene dine tilsier, men også at de ikke kan gi deg nye lån om din belåningsgrad allerede er høy. Som en tommelfingerregel kan man ikke låne mer enn 5x egen inntekt. Dette gjelder total gjeldsgrad, så om du har kredittkort, forbrukslån, sms lån eller annen gjeld fra før, vil du mest sannsynlig ikke få innvilget et nytt lån før den gamle gjelden er innfridd.

Manglende inntekt

Dersom du har variabel eller synkende inntekt kan du fort oppleve at det blir vanskelig å få innvilget et lån. Spesielt om du har opplevd fall i inntekten din vil dette gjøre markant utslag på en kredittsjekk. Bankene gjør nemlig en vurdering av hvor robust økonomien din er, fallende inntekter vil motsi dette og utgjøre et faremoment i bankens øyne. Inntekt er som kjent en viktig del av betalingsevnen din og fallende inntekt kan derfor medføre betalingsproblemer langsiktig. Forsøk derfor å sørge for en stabil inntekt før du skal søke om lån.

Les mer: Lån på dagen

Dette trenger du for å søke forbrukslån

For at søknadsprosessen skal gå så rask og smidig som mulig, lønner det seg å ha en del dokumenter klare for oversending til banken. Det er nemlig en rekke dokumenter alle bankene kommer til å etterlyse for å kunne gjøre en grundig gjennomgang av økonomien din. Du stiller tross alt ingen annen sikkerhet enn din egen betalingsevne og bankene vil derfor sikre seg om at du har en privatøkonomi som kan håndtere lånet. Følgende dokumenter bør du ha en digital kopi av når du skal søke om lån:

  • Siste skattemelding
  • Lønnsslipper for tre siste månedene
  • BankID
  • Kontonummer

Noen banker kan be om annen/ytterligere dokumentasjon, men da vil dette fremkomme som en del av søknadsprosessen din.